Selecteer een pagina

Verantwoord en veilig

Responsible disclosure //

Stichting Fivel Hond en Assistentie vindt veiligheid en privacy zeer belangrijk. Desondanks kan het voorkomen dat er toch een kwetsbaarheid wordt gevonden. Indien dat het geval is, neem dan direct contact met ons op. Wij kunnen dan maatregelen treffen. Samenwerking is hierbij ons uitgangspunt.

 

Wij vragen jou het volgende:

 • mail naar info@sfha.nl of bel ons. We kunnen dan afspreken hoe wel op een veilige manier de bevinden kunnen ontvangen.
 • misbruik het probleem niet door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen,
 • deel het probleem niet met anderen, vooral niet totdat het is opgelost en wis alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek,
 • maak geen gebruik van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden, en
 • geef ons voldoende informatie om het probleem te reproduceren, zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen.

Wat wij beloven:

 • wij reageren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 3 dagen op jouw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing,
 • als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen jou ondernemen betreffende de melding,
 • wij behandelen jouw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen (melden onder een pseudoniem is mogelijk),
 • wij houden jou op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem,
 • in berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien jij dit wenst, jouw naam vermelden als de ontdekker, en
 • als dank voor jouw hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding,
 • wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.