Selecteer een pagina

Stichting Fivel Hond en Assistentie

Privacybeleid //

Hier lees je het privacybeleid van Stichting Fivel Hond en Assistentie dat is gebaseerd op de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

In de eerste plaats maken wij zo min mogelijk gebruik van (bijzondere) persoonsgegevens. We verwerken alleen die gegevens waarvoor toestemming is gegeven, die nodig zijn voor een specifiek doel en die de wet toelaat. Denk hierbij aan je naam en adresgegevens, je telefoonnummer, emailadres en bankrekeningnummer voor onze klanten- en financiƫle administratie.

Wij vragen niet om medische informatie en slaan deze niet op. Om een opleidingsplan en voortgangsrapportage op te kunnen stellen, is medische informatie niet nodig. Wij gaan uit van de kennis en vaardigheden die jij en jouw assistentiehond nodig hebben. Daarbij maken wij gebruik van anonimisering, zodat de integriteit en de vertrouwelijkheid blijft gewaarborgd. Wel willen we bij de aanvraag graag een verklaring dat er sprake is van een medische grond, waarvoor een assistentiehond vanuit het VN Verdrag Handicap 2016 is gerechtvaardigd.

Het kan voorkomen dat wij bijzondere gegevens ontvangen van jou zelf of via bijvoorbeeld een aanvraag. Indien deze informatie niet strikt noodzakelijk en met toestemming van jou is verleend, zullen wij deze informatie wissen. T.a.v. de bewaartermijn van strikt noodzakelijke gegevens zullen wij ons houden aan de wettelijke termijn.

Voor de personen binnen of werkend voor de stichting geldt een geheimhoudingsplicht. Daarnaast hebben alleen die personen toegang tot gegevens die deze daadwerkelijk nodig hebben om werkzaamheden te kunnen verrichten. De Stichting zorgt daarbij voor de beveiliging van de gegevens. Indien er onverhoopt toch sprake zou kunnen zijn van een beveilgingsissue hebben wij een Responsible disclosure procedure.

Wij zullen geen persoonsgegevens delen met derden met uitzondering van de verwerking van gegevens die nodig zijn om aan administratieve en wettelijke plichten te voldoen. Wij maken geen gebruik van algoritmes of profiling. Je hebt het recht op inzage, correctie en verwijdering van je gegevens. De toestemming voor het verwerken van jouw gegevens kun je op elk moment intrekken.

Voor vragen kun je contact opnemen met ons. Daarnaast kun je meer informatie vinden over de AVG bij de Autoriteit Persoonsgegevens.