Selecteer een pagina

Stichting Fivel Hond en Assistentie

Over ons //

We zijn in 2009 begonnen als Honden Training Centrum Fivel in noordoost Groningen. In 2007 is Christine Meijer gestart met het behalen van de nodige diploma’s voor het geven van hondentrainingen. Zij heeft sindsdien diverse opleidingen succesvol afgerond en is onder andere geregistreerd hondengedragstherapeut (NVGH), gediplomeerd geleidehondentrainer en mobiliteitstrainer. Linda Meijer hielp regelmatig op de hondenschool met allerlei zaken en taken. Het was dan ook logisch dat deze samenwerking zich ook heeft uitgebreid naar de Stichting.  

Vanuit een klant die met haar pup bij ons op puppycursus was, kwam toen de vraag om haar te helpen bij het opleiden van haar eigen psychosociale assistentiehond. Na haar doorverwezen te hebben naar gerenommeerde assistentiehondenscholen kwam ze bij ons terug en zijn we met elkaar in gesprek gegaan. En zo is het idee ontstaan om mensen te gaan helpen bij het opleiden van hun eigen psychosociale assistentiehond. 

Om door te groeien als professionele organisatie en ons op termijn aan te sluiten bij de ADI/ADEu en de IGDF was het nodig om een goed doel zonder winstoogmerk te zijn. Om aan deze eis te voldoen is Stichting Fivel Hond en Assistentie (SFHA) opgericht in 2020. We hebben van de belastingdienst ook een ANBI-status toegekend gekregen. Een nieuwe assistentiehondenschool was daarmee een feit. 

Wij geven professionele begeleiding bij het opleiden van assistentiehonden. We bieden begeleiding voor blindengeleidehonden en psychosociale assistentiehonden. Kwaliteit, persoonlijk contact en welbevinden van mens en assistentiehond staat voorop.

De Stichting zet zich in voor verantwoord, passend hondenbezit en voor het vergroten van het hondenwelzijn. Onze doelen zijn: het helpen van mensen
bij de opleiding van hun eigen assistentiehond en het helpen van niet alleen een goed team te worden, maar ook te blijven.

Professionele begeleiding

Assistentiehond //

Professionele begeleiding bij de training van assistentiehonden is belangrijk. Daarbij hoort ook dat je inspraak hebt in: van wie je de hulp krijgt bij de opleiding van jouw assistentiehond, wat jouw hond moet kennen / kunnen en hoe jouw hond je het beste kan ondersteunen. Stichting Fivel Hond en Assistentie voorziet hierin door een nauwe samenwerking tussen gecertificeerde trainers en jou als gebruiker van jouw assistentiehond. De Stichting richt zich vooral op het opleiden van psychosociale assistentiehonden en blindengeleidehonden.

Activiteiten van de Stichting

De Stichting zal zich de komende beleidsperiode richten op een aantal activiteiten die hieronder worden genoemd.
– Actief begeleiden van mensen met een assistentiehond.
– Actief opleiden van blindengeleidehonden voor mensen met een visuele beperking.
– Op de hoogte zijn en blijven van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving ten aanzien van assistentiehonden in Nederland.
– Het uitbreiden van het bestaande netwerk van mensen die een zinnige bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen en de activiteiten van de Stichting.
– Actief verzorgen van trainingen en voorlichtingen.
– Het vergroten van verantwoord hondenbezit.

Onze visie

Het is onze visie dat alle mensen die een assistentiehond hebben deze op hun voorwaarden kunnen trainen en elkaar daarbij kunnen versterken, zonder het welzijn van mens en dier uit het oog te verliezen.

Onze missie

Het is onze missie dat in 2035 alle honden en hun eigenaren in Nederland gelukkig zijn met elkaar en zich samen veilig kunnen
voortbewegen in de maatschappij.

Onze waarden

Wij willen onze visie en missie realiseren door samenwerking met mens en dier, persoonlijke aandacht, persoonlijke begeleiding, positieve coaching naar mens en dier, en indien nodig ook samenwerken met hulpverleners, gemeente en overheid.

ADEu / IGDF

Voor blindengeleidehonden is IGDF de aangewezen partij om bij aan te sluiten, en daar hebben we ons als stichting dan ook in 2023 bij aangemeld. We zijn op dit moment Enquiring Organisation bij de IGDF.  
Op dit moment is de stichting nog niet erkend door ADI/ADEu. Sinds 2023 kan je bij de ADI/ADEu aansluiten als je psychosociale assistentiehonden traint, daarvoor niet. De aanvraag om ons ook bij ADI/ADEu aan te sluiten is inmiddels gedaan. Wij hopen in 2024/2025 de status ‘Candidate Program’ te verkrijgen. 

Het proces om als volledig lid erkend te worden bij deze organisaties is een proces van jaren. Dit komt door hoe het proces is ingericht bij deze organisaties en er komt ook een hoop bij kijken. Het kan bij de ADI tot 5 jaar duren om erkenning als volledig lid te krijgen. Bij de IGDF kan het 8 jaar duren voordat je als organisatie volledig lid bent. 

ANBI

Stichting Fivel is een ANBI stichting. Wij zetten ons geheel in voor het algemeen belang en hebben dus geen winstoogmerk. Onze bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun bestuurstaken, met uitzondering van een eventuele onkostenvergoeding.

Wanneer je doneert aan een ANBI, hoef je geen schenk- of erfbelasting te betalen en giften zijn aftrekbaar bij de belasting. Voor ANBI’s is er een algehele vrijstelling. Jouw schenking of erfrechtelijke verkrijging komt helemaal ten goede aan de doelstellingen van de Stichting en de assistentiehonden.

Jaarverslag 2021

Beleidsnota

ANBI logo